<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap»   Chefsutveckling »        Leningsgruppsutveckling» Handledning »       Mentorskap »     Mentorsamtal» 

Kommunikation »  Arbetsglädje/stolthet »  

Företagsamhet   "Ta sig församhet" »

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Mentorskap

Mentorsträff, Co – Coaching,  är när två jämbördiga människor möts och byter tid och idéer med varandra i syfte att bättre kunna nå sina uppställda mål inom sitt arbete eller inom ett förbestämt tema.

 

Ett professionellt möte som kan användas inom näringslivet, offentlig sektor eller inom idrotten med inriktning mot resultat, göra karriär, affärsutveckla, skapa ett bättre chefskap och bli en bättre tränare.

 

Vi hjälper er att skapa första mötet med människor med motsvarande kompetens som förhoppningsvis leder till fler mentorsträffar.

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use