<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap »

Företagsamhet   "Ta sig församhet" »

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Information                  

DIN HÄLSA FRISKCENTRUM I VÄXJÖ

 

Erbjuder föreläsningar, se menyn, med olika föreläsare med en hög och bred kompetens. Alla har inom olika arbetsområden skaffat sig viktiga kunskaper och erfarenheter  i livet.

Tillsammans utgör föreläsarna ett kraftfullt team som näringslivet, offentliga sektorn och idrottsrörelsen samt den enskilda människan kommer att ha stor nytta av.

 

Din Hälsa kan efter era önskemål skräddarsy föreläsningar som passar in i era målsättningar.  Ni kan ange önskemål om föreläsare och vilket innehåll ni önskar så lämnar vi ett förslag.

 

Viktigt är att du som beställare anger vilket mål och resultat som förväntas av vårt arbete.

 

Det normala är att våra föreläsare kommer ut i er verksamhet och föreläser. Detta kan ske som en del av ert program för ex. ledningsgruppen och personalen.

 

Din Hälsa erbjuder föreläsningar kring det ”Företagsamma Lärandet.”

Vi hjälper er med kunskaper för att själva kunna driva projekt som syftar till att få mer företagsamma barn, elever och personal.

Företagsamma Lärandet har en pedagogik som bygger på entreprenörskap  och ett förhållningssätt som bygger på ”mer ta sig församhet!”.

Det Företagsamma Lärandets har fått ett stort gensvar från kommuner, skolor och företag/arbetsliv.

 

Din Hälsa är ett viktigt komplement till olika företagshälsor. Vår viktigaste uppgift blir att stimulera och motivera arbetstagarna till eget ansvar vad gäller hälsan.

Föreläsningar som att ”Må bra med enkla knep, Friskare ledarskap, Frisk arbetsplats, Stresshantering” är några viktiga teman som erbjuds.

 

Din Hälsa erbjuder mentorskap och mentorssamtal som en viktig del i en chefs eller i en medarbetares utveckling.

 

Din Hälsa erbjuder ett utvecklingsarbete med er ledningsgrupp. Vi visar på de olika rollerna som finns och olika uppgifter som var och en har samt hur dessa bäst kan komplettera varandra mot den vision och mål som ni har uppsatt.

 

Din Hälsa är ett viktigt komplement till olika idrottsföreningar, tränare och idrottsutövare.

Vi kan hjälpa till med föreläsningar kring ”Hur träna bäst? Säsongsplanering? Mindre idrottsskador, hur detta förebyggs och behandlas på bästa sätt?   Träningslära/fysiologi, Formtoppning?”

 

Din Hälsa rekommenderar Guntorps Herrgård på Öland och Borgholm för att ha sina konferenser och ledningsmöten på.

Guntorps Herrgård har bra lokaler, serverar mycket god mat och har en fantastiskt trevlig personal. Allt tillsammans garanterar en lyckad konferens! http://guntorpsherrgard.se 

 

Ta kontakt med oss så diskuterar vi fram lösningar som passar ert företag, förening och medarbetare bäst:

 

Thomas Klüft

0707-71 57 47

    

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use