<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap»        Chefsutveckling »             Leningsgruppsutveckling»  Handledning »     Mentorskap»    Kommunikation »  Arbetsglädje/stolthet »  

Företagsamhet   "Ta sig församhet" »

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Handledning

Vi erbjuder professionell handledning för chefer och till arbetslag.

Målet är att bättre kunna förstå sin arbetsuppgift och få en återkoppling kring hur det fungerar i arbetet.

 

I handledningen av arbetslag så fokuseras det  kring visioner och mål samt hur arbetslaget tillsammans uppnår uppsatta mål.

 

I handledningen försöker vi ta fram de starka sidorna hos var och en.

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use