<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap »

Företagsamhet  "Ta sig församhet"»

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Företagsamhet "ta sig för samhet"

Företagsamt lärande

I det företagsamma lärandet öppnas skolan ut mot arbetslivet genom att andra arenor än klassrummet används för lärandet.

 

Syftet med det företagsamma lärandet är att skolarbetet ska bli mer verklighetsbaserat och kunna ge ännu fler elever lust att lära och därmed lust till utveckling.

 

I det livslånga lärandet är skolan endast en liten del i lärandeprocessen, men en viktig sådan om barn och elever från början får lära sig att ”ta sig församhet” är ett naturligt och roligt sätt att inhämta kunskap och erfarenhet på.

 

Det företagsamma lärandet bedrivs på ett aktivt pedagogiskt sätt i Uppvidinge kommun och delar av Vetlanda kommun.

 

En exempelskola är Älghultskolan i Älghult med Rektor Rolf Bonnevier som pedagogisk ledare.

 

Målgrupp: Skolledare, lärare och förskolelärare

 

Föreläsningsserie som vänder sig till skolledare/rektorer, pedagoger i ett 1 års – 20 års perspektiv.

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use