<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap »

Företagsamhet  "Ta sig församhet" »

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Föräldraskap

Föreläsningar i att ”VÅGA VARA FÖRÄLDER” för föräldragrupper inom skolan och inom idrotten.

Curling- och helikopterföräldrar samt att våga sätta gränser som förälder är frågor som diskuteras på denna föreläsning.

 

En föreläsning handlar om samarbetet mellan skolan – hemmet – idrottsföreningen. Här försöker vi finna gemensamma regler och bindningar mellan skola – hem – idrotten.

 

Vems är vems ansvar? Kring vilka frågor kan vi samarbeta.

 

Målgrupp: Alla föräldrar inom skolan och inom idrotten

 

Tid: 2 – 3 tim, beroende på om en workshops skall läggas in.

 

Föreläsning om det ”skall finnas några FÖRÄLDRASTYRELSER  på en skola! 

Finns några för och nackdelar.

 

Tid: 90 min, med workshops

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use