<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap»     Chefsutveckling »              Leningsgruppsutveckling»  Handledning »     Mentorskap»    Kommunikation »  Arbetsglädje/stolthet »  

Företagsamhet    "Ta sig församhet" »

Mentorsamtal »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Kost »

Tester »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Arbetsglädje/stolthet

Inspirations och motivationsföreläsning om hur man med enkla knep kan skapa arbetsglädje på en arbetsplats och en arbetsplats som man också är stolt för.

 

Målgrupp: Alla

Tid: 120 minuter

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use