<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap»         Chefsutveckling »         Leningsgruppsutveckling»   Handledning »       Mentorskap »    Mentorsamtal »  

Kommunikation »  Arbetsglädje/stolthet »  

Företagsamhet   "Ta sig församhet" »

Förtags  hälsovård »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Mentorsamtal

Ibland kan der finnas ett behov av att få diskutera känsliga saker med en externperson som har stor integritet och tystnadsplikt. Detta kan ska enskilt eller i ett arbetslag.

Det kan också vara något av coachning av person eller arbetslag mot en vision och mål. Tillsammans görs en handlingsplan upp som sedan skall följas upp.

 

Beroende på problematik och möjligheter för person/arbetslag väljer vi ut en lämplig mentor för ett möte.

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use