<<              >>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap»             Chefsutveckling »  Ledningsgruppsutveckling» Handledning »     Mentorskap»  Kommunikation »  Arbetsglädje/stolthet »  

Företagsamhet  "Ta sig församhet" »

Förtags   hälsovård »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

Ledningsgruppens utveckling 

Vi erbjuder föreläsningar och workshops där ledningsgruppens olika roller och uppgifter belyses.  

 

Det kan vara i ett litet som i ett stort företag även ledningsgrupper i den offentliga sektorn.

 

Inom idrotten är det främst styrelsearbetets olika roller och uppgifter som vi belyser.

 

Föreläsningarna och workshopen kan också fungera som samtrimning av grupper och som ett startskott för framtida arbete.

 

Ett sätt vi använder är att genom olika tester och intervjuer få fram vilka olika profiler som finns i gruppen och hur de bäst kan samarbeta med varandra.

 

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use