>>
 

Kontakt »

Föreläsare/ handledare » 

Referenser »

Ledarskap »

Företagsamhet  "Ta sig församhet" »

Företags  hälsovård »

Föräldraskap »

Skolakuten »

Friskvård »

Mental träning »

Andra Chansen »

Idrottsskador »

Svenska hälsobänken »

DIN HÄLSA ERBJUDER föreläsningar, handledning och workshops samt utredningar för näringslivet, den offentliga sektorn och för olika föreningar.

MÅLET ÄR att genom föreläsningar och handledning stimulera deltagarna till ett positivt tänkande och beteende genom enkla medel som direkt kan användas i vardagen.

SYFTET ÄR att ge motivation och inspiration till deltagarna för att arbetet och fritiden skall kännas mer meningsfull och inspirerande. Vi vill ge dig verktyg som behövs för att må bra, känna glädje och stolthet.

VIKTIGT ÄR att under våra föreläsningar och samtal få nya idéer, repetera gamla kunskaper, ha roligt, skapa arbetsglädje och gemenskap samt känna stolthet för det man representerar.

LEDORDEN  är DIALOG, VÄRDEGRUND, VARIATION och DELAKTIGHET

           

 

 

       

 

 

 

 

Thomas Klüft, Managing Direktor,Föreläsare och konsult  

Information »

Nyheter »

Samarbetspartners »

 

 

 

 

 

 

 

kluft.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use